94 717 35 00
Czynne od pn. do pt.: 8 - 16
Mój koszyk
W koszyku: 0 szt.
Razem (zł): 0,00

KNR 4-05t1

Roboty remontowe zewnętrznych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Tom I

Netto:
46,00 zł
Brutto:
56,58 zł
VAT:
23 %

Spis rozdziałówRozdział 01.

Sieci wodociągowe

 • Wymiana odcinka rury
  • Wymiana rur żeliwnych ciśnieniowych
  • Wymiana rur stalowych o złączach spawanych
  • Wymiana rurociągu z polichlorku winylu (PCW) ciśnieniowego
  • Wymiana rurociągu z polietylenu (PE) niskociśnieniowego
 • Wymiana kształtek
  • Wymiana kształtki żeliwnej ciśnieniowej kielichowej
  • stalowych o złączach spawanych
 • Wstawienie trójnika w rurociąg
  • Wstawienie trójnika żeliwnego ciśnieniowego kielichowego
  • Wstawienie trójnika stalowego o złączach spawanych
  • Kołnierze spawane do rur stalowych
 • Próba i dezynfekcja rurociągu
  • Próba szczelności sieci wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i tworzyw sztucznych
  • Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych
 • Demontaż rurociągu
  • Demontaż rurociągu żeliwnego ciśnieniowego
  • stalowego o złączach spawanych
  • azbestowo-cementowego o złączach typu "Simplex"
  • azbestowo-cementowego o złączach typu "Gibault"
  • z tworzyw sztucznych (PCW i PE)

Rozdział 02.

Armatura i uzbrojenie sieci wodociągowej

 • Wymiana armatury i uzbrojenia
  • Wymiana zasuwy żeliwnej kielichowej
  • Wymiana zasuwy żeliwnej kołnierzowej
  • Wymiana odpowietrznika żeliwnego kołnierzowego - w studzienkach
  • Wymiana odwodnienia rurociągów sieci wodociągowych
  • Wymiana hydrantu podziemnego, nadziemnego i zdroju czerpalnego
 • Wstawienie armatury w rurociąg
  • Wstawienie zasuwy żeliwnej
  • Wstawienie hydrantu podziemnego
  • Wstawienie odwadniaka żeliwnego
 • Demontaż armatury i uzbrojenia
  • Demontaż zasuwy żeliwnej
  • Demontaż odpowietrznika żeliwnego kołnierzowego - w studzienkach
  • Demontaż odwodnienia rurociągów sieci wodociągowych
  • Demontaż kompensatora żeliwnego kołnierzowego
  • Demontaż hydrantu podziemnego, nadziemnego i zdroju czerpalnego

Rozdział 03.

Kanały rurowe

 • Wymiana odcinka rury
  • Wymiana rur kamionkowych kielichowych uszczelnionych zaprawą cementową rury długości 1m, 1,25m, 1,50m
  • Wymiana rur kamionkowych kielichowych o długości 1m, 1,25m, 1,50m uszczelnionych smołą i pakiem
  • Wymiana rur betonowych kielichowych uszczelnionych zaprawą cementową
  • Wymiana rur betonowych o złączach na zakład z opaską z zaprawy cementowej i papy
  • Wymiana rur żelbetowych łączonych na styk opaską betonową
  • Wymiana rur z betonu żwirowego typu "Wipro" z uszczelką gumową
  • Wymiana rur z betonu żwirowego typu "Wipro" uszczelnionych sznurem i opaską żelbetową
 • Wymiana kształtek
  • Wymiana kształtki kamionkowej uszczelnionej zaprawą cementową
  • Wymiana kształtki kamionkowej uszczelnionej smołą z pakiem
 • Wstawienie trójnika w rurociąg
  • Wstawienie trójnika kamionkowego kielichowego uszczelnionego sznurem i cementem
  • Wstawienie trójnika kamionkowego kielichowego uszczelnionego smołą z pakiem
  • Próba szczelności kanałów rurowych
 • Demontaż rurociągu
  • Demontaż rurociągu kamionkowego kielichowego uszczelnionego cementem
  • Demontaż rurociągu kamionkowego kielichowego uszczelnionego smołą i pakiem
  • Demontaż rurociągu betonowego uszczelnionego zaprawą cementową
  • Demontaż rurociągu betonowego z opaską z zaprawy cementowej i papy
  • Demontaż rurociągu żelbetowego łączonego na styk opaską betonową
  • Demontaż rurociągu z betonu żwirowego typu „WIPRO” z uszczelką gumową
  • Demontaż rurociągu z betonu żwirowego typu „WIPRO” uszczelnionego sznurem i opaską żelbetową

Rozdział 04.

Roboty towarzyszące

 • Podłoża i obetonowanie kanałów
  • Podłoża pod kanały i obiekty
  • Podłoża betonowe i obetonowanie kanałów
 • Izolacja styków rur stalowych
  • Izolacja asfaltem
  • Izolacja taśmą "Denso" plastyczną
  • Izolacja welonem z włókna szklanego
 • Roboty demontażowe
  • Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych w gotowym wykopie
  • Demontaż kominów włazowych z kręgów betonowych
  • Demontaż studzienek ściekowych ulicznych

Być może zainteresują Cię także


KNR-W 2-37

Budowa i remont nawierzchni torowych, tor o prześwicie normalnym 1435mm

Cena: 82,41 zł
szczegóły Do koszyka
CJ Eurocenbud CRS 2014.3

Eurocenbud CRS 3/2014

Cena: 172,20 zł
szczegóły Do koszyka